Theaterprojecten

Workshops met eindvoorstelling

De theaterdag

Het Theaterproject “de theaterdag” heeft tot doel de kinderen kennis te laten maken met uiteenlopende vormen van podiumkunst: theater, mime, clownerie, slapstick en improvisatie. Er wordt met alle leerlingen van de school een voorstelling gemaakt. Iedere groep volgt een workshop waarin hij kennismaakt met een van deze disciplines. Alle theateracts staan op papier uitgelegd. In de workshop wordt toegewerkt naar een act waarin de kinderen de sterren van de hemel zullen spelen. Het project wordt afgerond met een gezellige voorstelling waarin de nieuwe artiesten hun kunst zullen presenteren aan elkaar, aan ouders en andere belangstellenden.

Theater op School heeft ruime ervaring met het begeleiden van theaterprojecten voor basisscholieren. De theaterdag is speciaal gemaakt voor alle leerlingen van basisscholen.

Instructie

Aan het begin van de dag rond 8.00 uur verzorgt Theater op School een instructie voor alle leerkrachten en eventueel hulpouders die bij het theaterproject gaan helpen. De instructiebijeenkomst is vooral bedoeld om alle betrokkenen voor het project te enthousiasmeren.

In principe begeleidt iedere leerkracht zijn of haar eigen groep. Theater op School adviseert een extra hulpouder bij de groepen 1 t/m 3 in te zetten. Daarnaast kunnen ouders helpen bij het maken van kostuums en bij het schminken.

Introductievoorstelling

Introductie-voorstelling

Voor de leerlingen begint het theaterproject met een voorstelling van Theater op School. In de voorstelling worden diverse theaterkunsten op ludieke wijze getoond. Daarnaast speelt het publiek een belangrijke rol.

Repetities

Iedere groep repeteert onder leiding van zijn of haar eigen leerkracht, eventueel met ondersteuning van hulpouders. Een of meerdere trainers van Theater op School komen de leerkrachten ondersteunen en de acts regisseren. Na de repetities vindt er een voorstelling plaats voor en door de deelnemers. Het is leuk om hiervoor ouders en andere belangstellenden uit te nodigen.

De voorstelling

Theater op School begeleidt de presentatie van de voorstelling. Meestal wordt daarbij spontaan de hulp ingeroepen van een aantal leerlingen. Tijdens de voorstelling zitten de leerlingen met hun leerkracht in het publiek, zodat zij naar de medeleerlingen kunnen kijken. Theater op School wijst iedere groep een plek toe. Vlak voor het moment van het optreden krijgt de groep een seintje van de presentator om zich achter het decor klaar te maken voor het optreden. Na het optreden kan de groep verder kijken naar de voorstelling. Theater op School maakt een volgorde voor het programma. De school kan matten, bankjes en stoelen plaatsen voor het publiek.

Decor, materialen en kostuums

Theater op School verzorgt de begeleiding, het theaterdecor (6 meter x 2,5 meter), de geluidsinstallatie en de theatermaterialen. Een aantal attributen kan ook door de kinderen zelf gemaakt worden. De school zorgt zelf voor de aankleding van de kinderen. Het mooiste is als iedere groep en elke leerkracht in het zwart en rood gekleed komt, zo krijgen we een mooi geheel.

Locatie

Alle activiteiten van het theaterproject vinden in principe plaats op school. Bij goed weer kunnen de introductievoorstelling, de repetities en de voorstelling buiten plaatsvinden. Bij slecht weer kunnen de repetities plaatsvinden in de klaslokalen en de introductievoorstelling en de afsluitende voorstelling in een gymzaal of aula. Soms wordt er voor de afsluitende voorstelling uitgeweken naar een grotere ruimte, zoals een sporthal of theater nabij de school. Theater op School vraagt dan hulp van een ouder met een busje of aanhanger voor het verplaatsen van de theatermaterialen naar de voorstellingslocatie.

Voorbeeldrooster

Tijden kunnen in overleg met Theater op School aangepast worden.

07:45 Aankomst van Theater Zonder Blabla
08.00 Instructie aan leerkrachten en eventueel hulpouders
09:00 – 09:30 Introductievoorstelling
09.30 – 12:00 Repetities in groepen met begeleiding van een of meerdere trainers van Theater op School
12:00 – 13:00 Pauze op school; Tevens kunnen de kinderen zich omkleden en schminken. Gastdocenten bouwen het decor
13:15 Verzamelen voor de voorstelling
13:30 – 14:30 Presentatie van de theatervoorstelling aan ouders en andere belangstellenden
14:30 – 15:30 Einde voorstelling, twee leerkrachten/ hulpouders helpen met het opruimen van de theatermaterialen en de afbouw van het decor.

Prijzen Theaterdag

De prijs van een Theaterdag wordt bepaald door het aantal groepen dat meedoet aan het theaterproject.

Tot en met 3 groepen 1 gastdocent € 710
Tot en met 6 groepen 1 of 2 gastdocenten € 1050
Tot en met 9 groepen 2 of 3 gastdocenten € 1450
Tot en met 12 groepen 3 of 4 gastdocenten € 1950

 

Vanaf 13 groepen is de prijs in overleg.

Mocht de voorstelling na schooltijd plaatsvinden, dan betaalt u € 100 extra per gastdocent.

De prijzen zijn inclusief reiskosten, exclusief 9% BTW.

Inclusief in de prijs is: